Får jorden besøg af intelligent liv fra universet?
 
Home Debat Skepsis

Skepsis

PDF Udskriv Email
Den amerikanske skeptiker og filosof
Martin Gardners svar på spørgsmålet,
om man kan være for skeptisk:
”Det tvivler jeg på”.....


Vi kan ikke kalde det et bevis for ikke-jordisk liv, hvis ikke enhver gnaven skeptiker kan få lov til at undersøge det formodede signal – lige meget hvor tiltalende vi synes forestillingen er. Carl Sagan, Astronom


Der er nok ikke nogen fasttømret definition på, hvad en skeptiker er - men én kunne være: ”En person som er forsigtig med at udtale sig og som engagerer sig i rationel og lidenskabsløs ræsonneren som eksemplificeret af den videnskabelige metode. Vedkommende har ligeledes en tilbøjelighed til, at overveje alternative forklaringer uden fordomme baseret på tidligere forestillinger. Personen opsøger endvidere beviser og undersøger omhyggeligt disses gyldighed.”

Nogle af filosoffen Karl Poppers idéer spiller ofte en væsentlig rolle i en skeptikers begrebsapparat. Det kræves nemlig tit, at en given teori skal være falsificerbar. Den skal med andre ord være udformet således, at der kan opstilles forsøg, der potentielt kan demonstrere, at den ikke holder. Man skal med andre ord være på vagt overfor teorier der er så vagt formuleret, at enhver hændelse nemt kan tolkes som en bekræftelse af teorien. Endvidere er det ønskværdigt at foretage så mange eksperimenter som muligt, ikke bare for at bevise en given hypotesen, men også for at prøve at modbevise den. Her kan andre og modstridende forklaringer på det samme fænomen måske dukke op.

Ydermere er en central forestilling, at ekstraordinære påstande kræver ekstraordinært gode beviser. Hvis nogen hævder noget udsædvanligt - så ligger bevisbyrden også hos dem – og ikke hos de personer der forholder sig skeptisk til påstanden. Selv et utal af øjenvidneberetninger betragtes sjældent som nok til at demonstrere en given teoris gyldighed.

Skeptikere forholder sig således ofte kritisk til den påståede ikke-jordiske tilstedeværelse. De konkluderer ikke med det samme, at et besynderligt himmelfænomen er et udtryk for besøgende fra verdensrummet. Som den amerikanske skeptiker Philip Klass - overvejer og argumenterer de for alternative og mere sandsynlige forklaringer.

Et problem med påstanden om den ikke-jordiske tilstedeværelse er – jvf. Karl Popper – at den er svær at modbevise. Mange umiddelbart uforklarlige hændelser kan let fortolkes som en bekræftelse af teorien fordi den er vagt formuleret. Og når der kun foreligger øjenvidneberetninger er det ikke muligt for uafhængige videnskabsmænd at foretage kontrollerede eksperimenter.

Først får man os til at tro på absurditeter, siden får man os til at begå uhyrligheder. Voltaire, Filosof

Bortførelserne
Skeptikere forholder sig ofte meget kritisk til de påståede bortførelser. De mener typisk, at der er mere jordnære forklaringer. Ofte bliver der fremhævet, at der er tale om:

  • Søvnlammelser – en forstyrrelse hvor man vågner om natten og oplever ikke at kunne røre sig. Vejrtrækningen kan være vanskelig, hjerterytmen kan være påvirket, hallucinationer kan forekomme og falske lyde kan høres. Nogen folk bliver dermed bange og tror sommetider, at de er ved at dø eller, at de er ved at blive bortført.
  • Flaske erindringer – mange erindringer er tit fabrikerede, det føles som om, at vi har oplevet noget som vi i virkeligheden ikke har; låste vi hoveddøren eller tænkte vi bare på det? Folk kan f.eks. ofte berette om en barndomsoplevelse af en tur i en varmtluftsballon, hvis der placeres et falsk billede af en sådan i deres fotoalbum. Det er med andre ord relativt let, at skabe flaske erindringer i en stor del af befolkningen.
  • Psykoser og massehysteri.


Endvidere bliver det ofte problematiseret, at der anvendes hypnose til at afdække de bortførtes påståede undertrykte erindringer. Skeptikerne er normalt meget kritiske overfor metoden og fremhæver, at vi ikke ved så meget om den og at den nemt kan benyttes til at indplante falske erindringer. Endvidere er der mange andre faktorer i spil, f.eks. folks forventninger og fantasi.Skeptisk kommentar fra astronomen Carl Sagan
Om Betty og Barney Hill bortførelsesepisoden

Et lettroende sind…finder den største glæde i at tro på mærkelige ting – og jo mærkeligere de er, jo lettere slipper de igennem. Men der er aldrig blik for de ting som er jævne og rimelige, for enhver kan tro på sådanne.
Samuel Butler, Characters (1667-1669)
Michael Shermer, Ph.D.
Skeptiker
Skriver bl.a. for Scientific American


Michael Shermer optræder i et indslag om UFOer på CNNs talkshow Larry King Live.


For mere information se f.eks.:Tv-nyheder:

  • ABC News (1987): Nightline with Ted Koppel. Interview med Philip Klass og Stanton Friedman.
  • ABC News (2007): I anledning af Roswell 60 år. Michael Shermer optræder.
  • CNN (2005): Larry King Live. Interview med Susan Clancy og Seth Shostak og andre. 6. juli.
    CNN (2007): Larry King Live. Interview med bl.a. Michael Shermer i forbindelse med Roswells 60 års jubilæum.


Radio:


Bøger:Artikler:


Gå til forsiden

 
You are here: